Bilim ve Toplum Destekleme Programları Matematik Yılı Özel Çağrısı Açıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında 28/03/2022 tarihinde imzalanan “Eğitimde İş Birliği Protokolü” kapsamında matematik temalı özel çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Bilim ve Toplum Destekleme Programları Matematik Yılı Özel Çağrısı; matematiksel bilginin toplum ile buluşturulmasını, matematik okuryazarlığının arttırılmasını ve yaygınlaştırılmasını, matematik bilgisinin mümkün olduğunca görselleştirilerek etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını ve katılımcıların bilimsel olguları fark etmelerini sağlayarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama, soyutlama, analiz etme, ilişki kurma, modelleme ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesini amaçlar.
 
Programa başvurular;
  • http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden,
  • ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak E-imza aracılığı ile yapılacaktır.
  • Başvurular 22.08.2022 - 30.09.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Başvurunun tamamlanması için gerekli imzaların elektronik ortamda (e-imza) tamamlanması gerekmektedir.
 
Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, basılı kopya gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.
 
Daha fazla bilgi için: https://tubitak.gov.tr/4004
Bu içerik 11.08.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 35 kez okundu.