Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi Bölgesel Stratejisi birinci proje ön teklif çağrısı yayınlandı

Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otoritesi olduğu Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) Programının 2021-2027 dönemi öncelik alanlarından biri olan “PO5-Vatandaşlara Daha Yakın Bir Avrupa” altında hazırlanan Bölgesel Strateji kapsamında hibe sağlanacak Proje Ön Tekliflerine ilişkin birinci çağrı 22 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanmış olup başvurular 24 Temmuz 2023 tarihine kadar sürecektir.
İlgili teklif çağrısının toplam bütçesi 13,4 milyon avro olan program kapsamında, Türkiye’de Edirne ve Kırklareli illeri ile Bulgaristan’da Hasköy, Yambol ve Burgaz idari bölgelerinde müteşekkil kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim kurumları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları gibi kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar proje ön teklifi sunabileceklerdir.
Proje ön teklif başvuruları, proje fikirlerini yansıtan proje ön teklif formunun doldurulması suretiyle yapılacak olup tekliflerin değerlendirilmesinin ardından, başarılı bulunan başvuru sahiplerinden kapsamlı projelerini hazırlamaları istenecektir.
Proje ön teklif çağrısı altında; rekabet edebilirlik ve iş çevresi, yerel ekonominin dijitalleşmesi ve iklim nötr hale getirilmesi, istihdam edilebilirlik ve emek piyasası uyumu, turizm, turizm potansiyeli olan doğal değerlerin yönetimine yönelik ekosistem uygulamaları ve hizmetleri başlıkları altında proje ön teklifleri kabul edilecektir.
Teklif çağrısı duyurusuna ve programa dair ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
Bu içerik 24.05.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 14 kez okundu.