Cross-Border Regions Colloborate for BLUE GROWTH (BLUE GROWTH COLLABs) Projesi Kapsamında Araştırma Faaliyetleri Sürdürülmektedir.

INTERREG-IPA CBC Bulgaristan-Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programı kapsamında CB005.3.12.001 numaralı "Cross-Border Regions Colloborate for BLUE GROWTH (BLUE GROWTH COLLABs)" isimli proje kapsamında; Bulgaristan ve Türkiye’de birbirine benzer 3 farklı ekosistemde (deniz, nehir ve lagün) araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Bunun için Su Kirliliği Analiz Ekibi, Akuatik Ekosistem Analiz ve Modelleme ekibi, Su Ürünleri ve Biyoteknoloji ekibi olmak üzere her iki ülkede de birbirinin ayna görüntüsü olarak kurulan ekiplerde konu uzmanları görev almaktadır. Ekipler, birbirine paralel olan çalışmalarını söz konusu ekosistemlerde eş zamanlı olarak gerçekleştirmektedirler. Bu çalışmalarda ekosistemlerin fizikokimyasal özellikleri, organik kirleticiler ve miktarları, ekosistemlerin mikroplastik içerikleri, bazı organizmalarda kirletici unsurların birikim durumları ile iklimsel ve antropojenik faktörlerin söz konusu ekosistemlere etkileri de araştırılmaktadır. Saha örneklemelerinin yanında laboratuvar çalışmalarıyla da desteklenmekte olan araştırmadan elde edilen verilerin her iki bölgede de önemli ekolojik değerlendirmelere ışık tutacağı öngörülmektedir. 

Ek Resimler
Bu içerik 15.10.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 98 kez okundu.