İhale iptal Bildirimi :Lotlar halinde bulunan Mavi Büyüme Araştırma merkezinin bilimsel laboratuvarlarının amaçları ve işleyişi için laboratuvar ekipmanlarının temini

Referans No : CB005.3.12.001 - PP2 – Supply 7

Intereg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından eş finansman sağlanan CB005.3.12.001 nolu “Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İşbirliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları” isimli proje kapsamında 26.08.2022 tarihinde yayınlanan “Lotlar halinde bulunan Mavi Büyüme Araştırma merkezinin bilimsel laboratuvarlarının amaçları ve işleyişi için laboratuvar ekipmanlarının temini” ihalesine yönelik iptal bildirimi ekte sunulmaktadır.

Ek Dosyalar
Bu içerik 05.01.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 85 kez okundu.