Interreg NEXT Akdeniz Havzası Programı 2021-2027 dönemi ilk teklif çağrısı açıldı!

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Interreg NEXT MED Programı’nın Yönetim Otoritesi, 15 katılımcı ülkenin temsilcileri ile anlaşarak ilk proje teklif çağrısının başlatıldığını duyurdu.

Bu çağrı, 103,6 milyon Avroluk önemli bir bütçe ile sınır ötesi işbirliği projelerini destekleme fırsatı sunmakta ve Akdeniz bölgesinde sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Bölgeyi daha akıllı ve rekabetçi, daha yeşil ve iklime dayanıklı, daha sosyal ve kapsayıcı hale getirme hedefi doğrultusunda, çağrı Akdeniz’in her iki kıyısında kilit temaları ele almaktadır: bunlar arasında araştırma ve inovasyon kapasitelerini artırmak, KOBİ büyümesini teşvik etmek, yenilenebilir enerji çözümlerini geliştirmek, iklim değişikliği uyum önlemlerini güçlendirmek, eğitim fırsatlarını teşvik etmek, kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi sağlamak ve yerel yönetim süreçlerini geliştirmek bulunmaktadır.

Çağrının coğrafi kapsamı, 7 AB ve 8 ortak ülkeden toplamda 100’den fazla bölgeyi içermektedir; bunlar şunlardır: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Fransa, İtalya, Malta, Portekiz, İspanya ve Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Filistin, Tunus ve Türkiye.

Akdeniz bölgesinin gelişimi için sınırları aşan işbirliğinin benzersiz katma değerini tanıyarak, her proje, en az 3 farklı uygun ülkeden, en az bir Akdeniz Ortak Ülkesini içeren bir ortaklık tarafından sunulmalıdır. Ulusal ve bölgesel kamu otoriteleri, belediyeler, kar amacı gütmeyen/sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma kuruluşları, özel şirketler ve diğer ilgili kuruluşlar çağrıya katılabilir.

Bu çağrı için öngörülen projelerin türüne bağlı olarak – tematik, gençlik odaklı ve yönetişim – AB finansal desteği 500.000 ile 2.5 milyon Avro arasında değişecektir. AB katkısı, proje toplam uygun maliyetinin %89’unu aşamaz ve proje ortak finansmanı, toplam uygun maliyetin en az %11’i olmalıdır.

Çağrının başlatılması, işbirliği alanında ve çevrimiçi olarak düzenlenecek ilgilenen kuruluşlara yönelik bir dizi bilgilendirme etkinliği ve diğer etkinliklerle desteklenecektir. Planlanan girişimler ve tarihler yakında bu web sitesinde duyurulacaktır.

Proje tekliflerinin sunulma tarihi 28 Mart 2024 (CET 13.00) olarak belirlenmiştir.

ÖNEMLİ: Interreg NEXT MED Programı ile ilgili tüm bilgiler, www.interregnextmed.eu adresinde yayımlanacaktır.

Bu içerik 04.01.2024 tarihinde yayınlandı ve toplam 608 kez okundu.