Merkezimiz Çerkezköy Endüstriyel Fuarına Katıldı

Trakya’nın ilk ve tek endüstriyel fuarı olma özelliğine sahip Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 24-27 Ekim 2021 tarihleri arasında bu yıl 5 . kez düzenlendi.Çerkezköy Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen fuarın Resmi Açılışı, TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Firmaların üretim kapasitesini artırmayı, firmalar arasında iletişim ve etkileşime katkıda bulunmayı hedefleyen, Trakya’nın ilk ve tek endüstriyel fuarı olma özelliğine sahip fuara Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi de açtığı stant ile ilgi odağı oldu.Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan TABAKOĞLU’nun da katılım sağladığı fuarda, Merkez Müdürü Doç. Dr. Emre ATILGAN, Müdür yardımcıları Doç. Dr. Erdoğan BULUT ve Öğr. Gör Serdar ÖZER standı ziyaret eden firma yetkilileriyle proje geliştirme uygulama süreçleri, sınai mülkiyet hakları konularında bilgiler verdiler.

Merkez Müdürü Doç Dr. Emre ATILGAN “ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak; “Üniversite sanayi işbirliğinin önemi konusunda hem iç hem dış paydaşlarında farkındalık yaratmayı, Üniversitede üretilen bilginin uygulamaya dönüştürülmesindeki süreçleri kolaylaştırmayı ve teşvik etmeyi, ileri teknoloji uygulamalarını katma değer yaratan çözümlere dönüştürmeyi hedeflediklerini ve bu fuara katılmanın Üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerimize katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti.” Ayrıca Proje Koordinatörü olarak görev aldığı 3.3 milyon avroluk bütçesiyle türünün en yüksek bütçeli sınır ötesi iş birliği projesi olan “Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İş Birliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları” isimli projesi hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Emre ATILGAN: INTERREG–IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı Stratejik Proje Sınırlı Teklif Verme Çağrısı programı kapsamında hayata geçirildiğini ve iki ülkenin doğasının sürdürülebilir bir şekilde korunmasına katkı sağlayacak proje kapsamında Trakya Üniversitesi’ne; Su Kirliliği İzleme Laboratuvarı, Su Ekosistem Laboratuvarı ve Su Kültürü ve Biyoteknoloji Laboratuvarı ile su, toprak ve hava analizlerinde veri toplama işlevinde kullanılmak üzere bir Araştırma Teknesi kazandırılacağını belirtti.”

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Muharrem Tolga SAKALLI, Doç Dr. Utku GÜNER, Dr. Öğr. Üyesi Gürkan İRSEL ve Merkez Müdür yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan BULUT geliştirdikleri ürünleri firma yetkilerine tanıtma fırsatı buldular.

Prof. Dr. Cem UZUN ile buluş sahibi olarak yer aldığı “KOKLEAR İMPLANTTA SPATİAL SEÇİCİLİĞİ VE KONUŞMAYI AYIRT ETMEYİ ARTIRMAK İÇİN YENİ BİR ELEKTROD FREKANS KODLAMA YÖNTEMİ” başlıklı buluşlarıyla Avustralya Patent belgesine sahip olan Doç. Dr. Erdoğan BULUT “işitmede mevcut yardımcı protezlerin verimliliğinin istenen düzeyde olmamasından yola çıkarak iç kulakta farklı frekanslara sahip seslerin birbirinden ayırt edilmesini yeni bir mekanizma ile açıkladıklarını belirti. Buluşun işitme teknolojilerinin temel çalışma prensibini değiştirme potansiyeli bulunduğunu da ifade etti.” Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen “Çift Kanallı Otoakustik Emisyon Cihazı” başlıklı diğer buluşlarıyla; normal veya sağlıklı iç kulaklarda bir ses uyaranına karşı veya kendiliğinden oluşabilen sesleri kaydedebilen bir objektif ölçüm yöntemi olan otoakustik emisyon testini, farklı bir algoritmada yerli bir yazılım ve donanım ile daha işlevsel hale getirdiklerini belirtti.

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin standında Firma yetkilileriyle temasa geçen Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Muharrem SAKALLI ise “Simetrik Anahtarlı Şifrelerde İkili Doğrusal Dönüşüm Geliştirilmesi İçin Bir Yöntem” başlıklı Patentinin; simetrik anahtarlı şifreler grubuna giren blok şifrelerin geliştirilmesinde kullanılabilecek, çeşitli blok uzunluklarında yüksek hızlarda çalışabilen blok şifrelerin tasarımını mümkün hale getiren, ikili doğrusal dönüşümlerin geliştirilmesi için melez bir yöntem ile ilgili olduğunu ve bu sistemin Ülkemizin dünyada siber güvenlik ve kriptoloji alanında önemli aşama kat ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Makine Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Gürkan İRSEL de buluş sahibi olduğu ve TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği kapsamında prototipini ürettiği “Katlanabilir, Silindirik Kesicili Sap Parçalama Makinesi” isimli ürünü fuarda tanıtma fırsatı buldu.  İRSEL ; “Buluş silindirik bir yapı üzerinde açılı konumlandırılmış bıçaklara sahiptir. Bu bıçaklar toprak ile temas ettiğinde kendisini bilemektedir. Silindirik yapı su tankı görevi görmekte ve böylece bıçak kesme kuvveti ayarlanabilmektedir. Hasat sonrası yüzeyde kalan organik maddeleri toprağa karıştırarak toprakta organik madde miktarının artışını sağladığını belirtti.” Patentli bir diğer ürünü olan “Çeki Kuvveti ve Eğim Dengeleme Sistemli Tam Otomatik Zemin Tesviye Makinesi” ile ilgili olarak da bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Gürkan İRSEL: “Buluşun, PLC veya PIC kartları ile kontrol edilebilen sisteme sahip, lazer sinyali veya GPS sistemi desteği ile çalışan, 7 (yedi) farklı sistemi bir arada gerçekleştirebilen tam otomatik kontrollü, eğim dengeleme sistemli, çekici otomasyonlu, konstrüksiyon korumalı, bıçak  kesme açısı ayarlanabilir, kürek  toprak kaydırma sistemli, lazer (ve/veya GPS) Kontrollü PLC (ve/veya PIC, Arduino) otomasyonuna sahip en az ilerleme ile maksimum tesviye işlemi gerçekleştiren, otomatik lazer (yada GPS) sinyali yakalama ve kilitlenme özellikli olduğunu belirtti.

Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku GÜNER ise “Noktasal Kirlilik Takip Sistemi”  başlıklı projesi ile özellikle Organize Sanayi bölgelerinde su kaynaklarına karışan atık kimyasalların sürekli kirlilik takibinin yapılabileceği ve limit değerin üzerinde GSM üzerinde anlık uyarı yapan bir izleme sisteminin tasarımının ve fonksiyonel bir prototipinin de yapıldığını belirtti.

Ek Resimler
Bu içerik 05.11.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 153 kez okundu.