TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilgilendirme Toplantısı tüm akademisyenlere yönelik çevrimiçi olarak düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını Merkezimizden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat TÜRKYILMAZ yaparak yürütülen ve yürütülmekte olan proje faaliyetlerinden ve Merkezin yaptığı faaliyetlerden bahsetti. Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Semiha ÖZTUNA, Merkezin faaliyetleri ile ilgili bilgiler vererek “Rektörlük bünyesinde yapılandırılan Merkezin görev ve faaliyet alanları; Üniversite ile sanayi arasında iş birliğini geliştirmek, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler vermek, proje geliştirme/yönetim hizmetleri için sanayi ile üniversite arasında kontratlı Ar-Ge projelerin yapılmasını sağlamak, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi konusunda akademisyenlere yol göstermek, şirketleşme ve girişimcilik alanlarında öğrenci ve akademisyenlere yönelik faaliyetler yürütmektir.” dedi.

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emre ATILGAN konuşmasında öğretim elemanlarına yönelik ulusal ve uluslararası proje desteklerinden bahsederek “Merkezimizde görev yapan ekibimiz ile ulusal ve uluslararası fon programlarının takibi yapılarak proje fikri olan akademisyenlerin uygun fon programlarına yönlendirilmesi ve proje başvuru dosyasının ilgili programın usul ve esaslarına göre değerlendirilerek düzenlenmesi konusunda teknik destek veriyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinde  Üniversite-Sanayi İşbirliği konularında faaliyet gösteren Öğr. Gör. Dr. Engin MERİÇ akademisyenlerin dış kaynaklı danışmanlık yaptığı projelerde izleyecekleri yol hakkında bilgiler vererek, bu konuda Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin aktif rol aldığını vurguladı.

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi konusundan faaliyet gösteren Öğr. Gör. Necla SEVİNİR BAKLA’nın Fikri Sınai Mülkiyet Hakları konusunda bilgi vermesiyle ve patent ve faydalı model başvurularında bulunacak akademisyenlerin izleyecekleri yol hakkında bilgilendirmeler yaptı ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bu konuda aktif rol aldığını belirtti.
 Toplantıya katıl sağlayamayan akademisyenler aşağıdaki bağlantıdan Teknoloji Transferi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Bilgilendirme Toplantısı izleyebilirler.Teknoloji Transferi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Bilgilendirme Toplantısı Erişim Linki

https://trakyaedutr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/serdarozer_trakya_edu_tr/EXWqMHmLE4ZIg4YDIux4TVsBMlXWHNtkn0wpJIacdNP4OA?e=3enUme

Ek Resimler
Bu içerik 23.11.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 172 kez okundu.