Akademisyen

Eğitimler :

T.Ü. TTM ‘de akademisyenlerimize  sağlanan eğitimler ; 

  *Proje yazma ve hazırlama eğitimleri 
  *Girişimcilik Eğitimleri
  *Proje Üretimi ve Yönetimi Eğitimi

 Sanayi İşbirliği

 İş fikirlerinin bilimsel danışmanlık ile desteklenmesi.

-Sanayi ihtiyaçları doğrultusunda iş fikirleri ve projelerin bu alanda uzman olan akademisyenlere gönderilip,projelendirilmesi.

- Teknik ve ekonomik fizibilite çalışmaları yapılarak iş fikirlerinin oluşturulması.

-
 Üniversite ve sanayi arasında iletişim kanallarının oluşturulması.

Sanayi ve üniversite ortaklığında proje geliştirilmesini sağlamak amacıyla akademisyen ve firma yetkililerini bir araya getirerek sektör problemlerinin saptanmasını sağlamak.

-Sanayiye yönelik ziyaretler neticesinde elde edilen veriler doğrultusunda araştırmacılara firma sorunlarını ileterek çözüm üretme ve proje geliştirme sürecinin başlatılmasını sağlamak.

Sanayi ve sanayicinin ihtiyaçları konusunda uzman akademisyenlere yönlendirilerek üniversitelerin topluma katma değer oluşturabilecek teknolojilerin  geliştirilmesi sürecinde yer almasını sağlamak.

Ulusal ve Uluslararası Hibe ve Destek Programlarına Erişim

*Girişimcilik/Şirketleşme:

-Amaç;Girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini kuracakları AR-GE potansiyeli olan firmalarda ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri için fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemektedir.

*Kimler başvurabilir?

*1.Aşama: İş fikrinden Projeye

*2.Aşama:Şirketleşme ve Teknolojik Doğrulama

*3.Aşama:AR-GE Proje Desteği

*4.Aşama:Ticarileştirme

*Fikri Mülkiyet Hakkı:

Patent Nedir?

Sınırlı bir yer ve süre için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini kullanılmasını veya satılmasını engelleme yoluyla buluş sahibine tanınan temel hakkıdır.

Buluş Nedir?

Teknoloji alanında belirli bir sorunun çözümüne ilişkin teknik özelliği olan fikir ürünüdür.

*Proje Destekleri:

-Akademisyenlere sunulan proje destek hizmetleri

Bu içerik 20.07.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 975 kez okundu.