İŞ FİKRİNİN NASIL TİCARİLEŞTİRİR

Trakya TTM, küresel iş dünyasının değişkenliğinde fark yaratacak ve değer oluşturacak kârlı kuruluşların kurulmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak istemektedir. Bu anlamda ön kuluçka ve kuluçka imkanları ile öğrenci, araştırmacı ve akademisyenleri hedef kitlesi içindeki paydaşları ile birlikte özendirmek ve yatırımcı çekme eğilimi içindedir. Yenilikçi fikir ve/veya rekabet üstünlüğü içeren bir buluşun ticari değere dönüştürülmesi aşamasında fikri hakları da  korunarak girişimcilik ve ticarileştirme konularında iç ve dış paydaşlara destek verilmektedir.
Bu içerik 09.08.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 941 kez okundu.