MİSYON - VİZYON

Misyon 

Uluslararası bilimsel değerleri benimseyip, bilimin sanayiye aktarılması, üniversite-sanayi alanında gelişme sağlanması, bilimsel bilginin toplumsal fayda ve ekonomik değere çevirme anlayışını benimsemek.
 

Vizyon
 
Toplumsal faydaya yönelik bilimsel çalışmalar ve gelişme potansiyeli olan çalışma alanlarını öncelikli olarak desteklemek, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplum ve sanayi kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek ve somut projeler hazırlama ve uygulama yoluyla bölgesel kalkınmaya bilimsel destek ve katkı sunmak. 
Bu içerik 12.07.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 2710 kez okundu.