PATENT

 
Akademisyenler İçin;

Buluşlarınızın;

Patentlenebilirlik değerlendirmesi

Ticarileştirilebilirlik değerlendirmesi

Patent veritabanlarında ön araştırması

Patent Başvuru Sürecinin Koordinasyonu

Akademik çalışmaların değerlendirilmesi

Buluşun saptanması

Buluş sahibi ile iletişim

Buluşun ticarileştirilebilirlik değerlendirmesi

Patentlenebilirlik değerlendirmesi

Teknik bilginin derlenip, patent tarifnamesine dönüştürülmesi

Başvurudan tescile kadarki sürecin Türk Patent Marka Kurumu nezdinde koordinasyonu

Sınai Mülkiyet Hakları Başvurularında Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Başvuru Süreci
Resim
Bu içerik 26.07.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 1356 kez okundu.