PROJE

Hizmetler
 
* Ulusal ve uluslararası fon programlarının takibini yapılması

* Akademisyenler, girişimciler ve firmalar için uygun fon programlarının duyurulması

* Birebir akademisyen, girişimci ve firma görüşmelerinin yapılması

* Proje fikri olan akademisyenlerin, girişimcilerin ve firmaların proje fikirlerinin Ar-Ge niteliği, altyapı ihtiyacı, bilimsel ve ekonomik etki, ortak gerekliliği ve proje bütçesi göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ve uygun fon programlarına yönlendirilmesi

* Proje başvuru dosyasının ilgili programın usul ve esaslarına göre değerlendirilerek düzenlenmesi

* Projeler kapsamında akademisyenlerden, firmalardan ve girişimcilerden gelen soruların cevaplanması, proje yazım desteği verilmesi

* Üniversite içinde Fakülte, Enstitü, Bölüm ve Anabilim Dallarına; Üniversite dışında Organize Sanayi Bölgeleri, kümeler ve diğer çatı kuruluşlara ulusal ve uluslararası fon programları ile ilgili bilgilendirme sunumlarının yapılması

Bu içerik 26.07.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 1219 kez okundu.